Prejemki s.p.

 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

 

 April  2018Ur.list RS št.73/08, 55/10Ur.list RS št. 140/06, 76/08
 MinimumMaximum
Prehrana med delom4,90 €6,12 €
Prevoz na delo70% cene javnega prevoza100% cene javnega prevoza
-če javnega prevoza ni0,18 €0,18 €
Regres za dopust813,00 €1.146,60 €
Dnevnica 6 – 8 ur6,20 €7,45 €
Dnevnica 8 – 12 ur8,50 €10,68 €
 
 
Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka se znesek dnevnice zmanjša za 15%.
Dnevnica 12 – 24 ur17,00 €21,39 €
 
 
Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka se znesek dnevnice zmanjša za 10%. ( 55/10)
Kilometrina0,37 €0,37 €
Terenski dodatek4,00 €4,49 €
Jubilejna nagrada (10 let) 460,00 €
Jubilejna nagrada (20 let) 689,00 €
Jubilejna nagrada (30 in 40 let) 919,00 €
Delovna doba pri zadnjem delodajalcu.
 
 
Odpravnina (upokojitev)3.346,88 €4.063,00 €
Če se delavec upokoji, mu pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.
 
 
Obvezno praktično delo (dijaki in študenti)170,00 €172,00 €
Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik)  90,00 €172,00 €
Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik)120,00 €172,00 €
Obvezno praktično delo (vajenci – 3. in 4 letnik)150,00 €172,00 €