Prispevki s.p.

 

Osnova = dobiček zavarovanca (zap.9 iz davčne napovedi) zmanjšan za 25% : 

 
Zavarovalna osnova  za ZZ     950,80
 
   najmanj
 
največ
April  2018 
bruto zav.osnova
%
976,17
 
5.694,33
Prispevki za PIZ
24,35
237,70
 1.386,57
Prispevki za  zdr.
13,45
131,29
 
765,89
Drugi prispevki
0,40
3,92
 
22,77
SKUPAJ 
372,91
 
2.175,23