RAČUNOVODSKE STORITVE

Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Specializirali smo se tudi za javne zavode. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

V našem računovodstvu za vas opravljamo naslednje računovodske storitve

  vodenje glavne knjige,
  analitična evidenca saldakontov,
  izpisi odprtih postavk,
  obračun davka na dodano vrednost,
  vodenje davčnih evidenc,
  seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
  izdelava zaključnega računa,
  izdelava medletnih bilanc,
  vodenje blagajne,
  obračun plač,
  obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
  obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
  knjiženje maloprodaje,
  vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
  vodenje plačilnega prometa,
  obračun obresti,
  priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
  razne druge storitve po želji stranke.

DODATNE STORITVE

  priprava opominov,
  obračununavanje obresti,
  prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
  odjava delavcev,
  priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
  pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
  ustanovitve podjetij,
  svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem klučnih začetnih informacij,
  prijava v sistem DDV,
  urejanje delovnih dovoljenj,
  celostna grafična podoba podjetja s strani grafičnega oblikovalca,
  izdelava spletnih strani in spletne trgovine,
  razne druge storitve po želji stranke.